Kadınlarda idrar kaçırma hakkında merak edilenler;

Üriner inkontinans, hijyenik açıdan sorun oluşturan ve istem dışı oluşan idrar kaçırma durumudur.

Çoğunlukla stres inkontinans dediğimiz öksürme, hapşırma, gülme gibi karın içi basıncı artıran durumlarda ortaya çıkabileceği gibi, urge inkontinans olarak tanımladığımız ani idrar hissi ve ardından tuvalete yetişememe şeklinde görülebilir.Hijyenik sorunlar ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi tedaviyi zorunlu kılmaktadır.

Kadınlarda idrar borusunun yapısı gereği , erkeklere göre idrar kaçırma 2 kat daha sık görülür.Kadınlarda sıklığı % 14-49 oranında değişmektedir.

Cinsiyet dışında yaş,genetik, menopoz, uzun süren kabızlık veya öksürük epizodları, obezite, geçirilen jinekolojik operasyonlar, çok sayıda doğum yapmış olmak ve zor travmatik doğumlar idrar kaçırmaya yol açabilir.

Çok sayıda travmatik doğum yapan kadınlarda idrar kaçırma  riski daha fazla olmasına rağmen aslında gebelik başlı başına bir risk oluşturur ve sezaryen geçirenlerde de dolayısıyla idrar kaçırma  görülebilir.

Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma şekli stres inkontinans  dediğimiz öksürme, hapşırma sonrası oluşan kaçırmadır.Bu durumda ,bir çok kez beraberinde mesanenin, vajen duvarına doğru sarkması ya da bağırsağın aynı şekilde vajinaya doğru sarkması , eşlik edileceğinden jinekologlar tarafından yapılması daha uygundur.

Ancak bazen diabet, nörolojik hastalıklar vs durumunda da idrar kaçırma görülebilir.Bu durumlarda multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.

İdrar kaçırma tipinin belirlenmesi tedavinin doğru planlanması için önemlidir.

1.En sık %50 oranında stres inkontinans görülür. Hapşırma, öksürme , gülme vs. ile ortaya çıkan idrar kaçırma

2.Urge inkontinans – Ani gelen idrar hissi ve yetişememe

3.Mix inkontinans

4.Overflow  inkontinans ya da taşma tipi- Mesane  kasının ileri derece gerildiği durumlarda görülen  küçük miktarda kaçışın olduğu ancak tam boşalma hissinin  olmadığı durum.

Diabet,pelvik yaralanma,omurilik yaralanması , MS gibi durumlarda görülebilir.

İdrar kaçırma şikayetinde, tedavide önemli olan stres inkontinansın diğerlerinden ayırt edilmesidir.

Hastanın ayrıntılı öyküsü alınarak başlanır.İdrar tahlili, fiziki muayene, jinekolojik muayene ve birtakım özel tetkikler yapılır.

İlaç tedavisi, ameliyat yada lazerle tedaviden hangisinin hasta için ideal olduğuna ,tanı sonrası karar verilir.

Kadınlarda idrar kaçırmada kullanılan ameliyatsız tedaviler

1.Pelvik taban eğitimi- Kegel egzersizleri

2.Biofeedback – Pelvis taban kaslarının gerginliğini artırarak kontrolü sağlar.

3.Fonksiyonel elektriksel stimulasyon- Pelvisteki sinirlere verilen elektriksel uyarı ile idrar borusu çevresindeki kaslarda   kasılma sağlar

4.Estrojen içeren krem, fitil yada jeller

5.Ağızdan kullanılan ilaçlar

6.Lazerle idrar kaçırma tedavisidir.

 

*LAZER YÖNTEMİYLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Ameliyatsız olarak yapılan teknikler arasında en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazerle tedavi gelmektir.

Lazerin termal etkisiyle, mesane boynu çevresinde kollajen yapımı uyarılarak tedavi sağlanır.

Özellikle stres inkontinansta başarı oranı yüksektir.

Aşırı derecede sarkması olmayan kadınlarda vajinal daraltma ile birlikte iyi bir seçenektir.Ortalama 20 dk sürer.Gerekirse 1 aylık periyodlarla 2-3 kez uygulanabilir.

Anestezi gerekmemesi, ağrı, acı kanama, enfeksiyon riskinin olmaması, hastane yatışı gerekmemesi, muayenehane ortamında gerçekleşip ,aynı gün günlük hayatına devam ediyor olması hastaya sağladığı avantajlardır.

Stres tipi idrar kaçırmada lazerle tedavide anestezi gerektirmemesi, kesi-dikiş dolayısıyla kanama, ağrı, acı, enfeksiyon riskinin olmaması, aynı gün günlük hayatına devam ediyor olması, ameliyat sonrası benzer iyileşme oranları, vücuda yabancı materyal kullanılmamış olması gibi nedenlerle özellikle cerrahiye üstünlük sağlar.

%70-92 oranında başarı sağlamaktadır.

Stres tipi idrar kaçırmada günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedür ,mesane boynuna yapılan askı işlemine dayanan sling operasyonlardır.TVT ve TOT adını verdiğimiz ameliyatlarda ,ameliyathane şartlarında vajen duvarına uygulanan küçük bir kesi sonrası özel iğnelerle mesane boynuna polipropilen meş yerleştirilir.İşlem sonrası 24 saat süreyle idrar sondası mesanede kalır.İdrar miktarına göre sonda çıkarılarak hasta taburcu edilir.

İşlem ortalama 20-30 dk sürer.Sonuçları yüz güldürücüdür.Nadiren kanama, enfeksiyon, idrar torbası ve komşu damarlarda yaralanma görülebilir.

Yorum Yap