Ürojinekoloji

01

Üriner inkontinans, hijyenik açıdan sorun oluşturan ve istem dışı oluşan idrar kaçırma durumudur.